DA Image

Kya Baat Sir ! Kya Baat Hai - Hindi Medium Dialogue

Kya Baat Sir ! Kya Baat Hai - Hindi Medium Dialogue

May 15, 2017

Watch the dialogue promo 3 "Kya Baat Sir ! Kya Baat Hai !!!" from the Bollywood movie Hindi Medium.