DA Image
Kariya Kanbitta

Kariya Kanbitta

Release Date :

2 People going to watch

plot

Kariya Kanbitta is a drama movie directed by Kavitha Lankesh and stars Duniya Vijay in the lead role

Kariya Kanbitta Credit & Casting

Duniya Vijay

Credit

Cast (in credits order)