DA Image

Ek saathi aur bhi tha-L.O.C-Kargil

Ek saathi aur bhi tha-L.O.C-Kargil

August 17, 2010

A great patriotic song from the bollywood movie L.O.C-Kargil